सबैको साझा सडकलाई अतिक्रमण गरेर कुनै कार्यक्रम गर्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

    0
    11

    सबैको साझा सडकलाई अतिक्रमण गरेर कुनै कार्यक्रम गर्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

    pls give your valuable suggestions.